• وبلاگ : نهانخانه جان
 • يادداشت : جمله هاي زيبا ...
 • نظرات : 1 خصوصي ، 2 عمومي
 • mp3 player شوکر

  نام:
  ايميل:
  سايت:
     
  متن پيام :
  حداکثر 2000 حرف
  كد امنيتي:
    
    
   
  __$$
  __$$$
  __$$$$__________________$
  __$$$$$________________ $$
  __$$$$$$$______________ $$$
  __$$((?))$$$____________$$$$
  __$$$$$$$$$$_________$$((?))$
  __$$$"¤"¤"$$$$$______$$$$$$$$$
  __$$$¤"¤"¤"¤$$$$___$$$$"¤"¤"¤$$$
  __$$$"¤"¤"¤"¤"¤$$$__$$$¤"¤"¤"¤$$$
  __$$$$"¤"¤"¤"¤"¤$$$ $$$"¤"¤"¤"¤"$$
  ___$$$$"¤"¤"¤"¤"¤$$$ $$"¤"¤"¤"$$$
  _____$$$$"¤"¤"¤"¤$$$ $$"¤"¤"$$$
  __$$$$$_$$$"¤"¤"¤"¤$ $$"¤"¤$$
  _$$((?))$$$$$_$$$$$$$$$$$_O_O
  $$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$_ _ $ $
  $$$"¤"¤"¤"¤"¤"¤"¤"¤$$$$_$$___$ $
  $$$$"¤"¤"¤"¤"¤"¤"¤"¤"¤$$$$_$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$
  __$$$((?))$$$$$_$$$$$
  ____$$$$$$$_$$$$$
  _________$$$$$
  ______$$$
  _____$¤
  ___$¤
  __$¤
  __$¤______________¤¤¤¤¤
  ___$¤________¤¤¤¤¤?¤¤¤¤¤$$
  ____$¤______¤¤¤¤¤¤¤?¤¤¤¤¤_$$
  ____$¤______¤¤¤¤¤¤¤¤?¤¤¤¤_¤¤
  ____$¤______$$$?$$$¤¤?¤¤__$$
  ___$¤________$$$$$$¤¤____¤¤
  __$¤__________?$$$¤_____$$
  __$¤___________$$$_____¤¤
  ___$¤________$$$$$$$___$$
  ____$¤_____$$$$$$$$$$___¤¤
  _____$¤___$$$$$$$__$$$___$$
  _____$¤____$$$$$____$$$___¤¤
  _____$¤__$$$$$$$_____$$$__$$
  ______$¤$$__$$$$$_____$$$
  ______$$¤___$¤¤¤¤$$_____$$
  ____$$__$¤__$¤¤¤¤¤$$_____$$
  __$$_____$¤_$¤¤¤¤¤¤$$____$$
  ___________$¤¤¤¤¤¤¤$$___$$
  _________$¤¤¤¤¤¤¤¤$$
  _______$¤¤¤¤¤¤¤¤$$
  _____$¤¤¤¤¤¤¤¤$$
  ___$¤¤¤¤¤¤¤¤$$
  _$¤¤¤¤¤¤¤¤$$
  $¤¤¤¤¤¤¤$$
  $¤¤¤¤¤$$
  _$¤¤¤$$
  __$¤¤$$
  ___$¤$$
  ____$$$
  _____$$
  ______$$
  _______$$
  ______$$$$$$
  _____$$$$$$$$$
  _____$$$$$__$$$$
  ____ من بي نهايت مجذوب و علاقه مند به جملات اين سه عزيزم """""

  پاسخ

  من هم دوستم
  صورت آرزوهايم کبود است
  عجب دست سنگيني داشت
  سرنوشت...

  مرسي عزيزم ک سر زدي...
  پاسخ

  خواهش عزيزم