سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نهانخانه جان

عکس گل

 

من در شهری زندگی میکنم ...

که هوایش آلوده و سنگین است ...

آلودگی اش از دود ماشین ها نیست ... 

سنگینی اش هم از تردد  آدم ها نیست ...

آلودگی اش از دود سیگار پسر بچه ها

و

سنگینی اش ازخاک چادر های تا شده در چمدان ِ گذشته ها

مریمــــــــــــــــبرچسب‌ها:
شهر - تهران- حجاب- بی حجابی- جوانان - چادر- سیگار- آلودگی
+ تاریخ شنبه 92/10/28ساعت 10:36 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر