سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نهانخانه جان
سرد و تاریک است 

این فضای انبوه ماندگی واژه ها 

من و یک دنیا حرف 

کاغذ و یک دنیا سکوت 

جایی میان حنجره ام

لا به لای بغض های ته نشین شده ام

باز رسوب کرده است 

دل آشفتگی 

اما اینجا ..

هوای این شهر ...

غم انگیز تر از آنیست 

که بتوان تجربه کرد 

وصال را 


م.جبرچسب‌ها:
عشق عکس رمانتیک شعر شعرنو شاعر جوان
+ تاریخ دوشنبه 94/9/9ساعت 8:54 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر