سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نهانخانه جان

عکس عاشقانه

 

من لب ِ حوضچه ی خیالم 

هر شب می نوشم 

 قطره قطره تماشا را 

ز رویاهای بی سرو سامــــــان ِ ذهن ِ آشفته ام 

از خودم جدا ،،، و حل میشوم

در شیرینی واقعیت های در رویــــــــــا 

بی اعتنا به روز ِ  رفته در جاده ی فردا ...

دست میشویم ز حوضچه ی خیالم 

نم نمک دست ِ خستگی هایم را میسپارم

به امانت در دست ِ چشمانم 

که راهی سفری شوند نزدیک 

اما خالی ز محو شدن ِ واقعیت های در رویا 

آرام ،،، آرام ،،،

پلک های سر به زیرم 

چمدان ِ روشنی دیدگانم را ... 

میدهد در آغوش ِ خوابــــــــــــــــــ

 

عکس عاشقانه

مــــ ن  نوشت  مـــــ ن 

من شب ها در کمین ِ آرزوهایم 

سهمم فقط بی وفقه 

آغوش پر آرامش 

خوابـــــــــــــــــــــــ است برچسب‌ها:
عاشقانه-عکس عاشقانه- جملات ناب- خواب- چشم - آرزها
+ تاریخ جمعه 92/11/25ساعت 10:21 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر

عکس ضریح امام رضا

 

جای نخ های سبز ...


دلم را گره زدم به ضریحت 


حالا ... 


هر عصر دل تنگ میشوم 


دل تنگ حرمت ،،، صحن ات ،،، ضریحت 


حتی دلتنگ ...


نفس کشیدن در هوای شهرت 


بسیار حرف است 


در شهرم 


دلتنگ شهرتم 


مریمــــ

عکس : تولیدی 

 


+ تاریخ سه شنبه 92/11/22ساعت 6:59 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر

عکس رهبر


دست ِ دلم ...

به هوای دستی از جنس ِ دل ...

قد علم میکند همیشه  ...

با صدای ِ لهجه ی آشنای مردانی از جنس ِ نور ... عکس رهبر


روزگاران ِ جنگ ...

پدرم را راهی سفری کرد ... 

دور ،،، اما به من نزدیک

 چادرمـــــ /// رهبرمـــــ /// الله ِ پرچمـــــ

ارزش ِ این یتمی به جان خرید ...

***

از زبان ِ دوستی که نمیدانست ....

رنگ محبت ِ دستان ِ بابا ...

چه رنگیست !!!...

عکس رهبر


اما هنوز هم ...

از هوای مقدس ِ جنگ ...

در میان ِگلشن انقلاب ،،، بسیار عاشقانه هایی جا مانده  ...

که  فقط ...

 عاشقان ِ آشنا به عاشقی میتوانند بر بچینندشان 


***

**

*

پیروزی انقلاب ِ اسلامی بر تمامی هم میهنان گرامی فرخنده 

مریمــــبرچسب‌ها:
22بهمن- رهبر-پیروزی-انقلاب-اسلام- شهادت-یتیم-جانباز-ایثارگر-
+ تاریخ سه شنبه 92/11/22ساعت 5:59 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر

 

ساک ِ ذوق زده ام ، گوشه ی اتاق  ...

لباسهای صبورم ، پای دیوار  ...

چادرم ،،، چشم انتظار 

ایستاده کنار ِ دلهرگی هام 

قلبــــــــــــم ...

با یک چمدان دل تنگی ...

بار سفر بسته ز شهر و آشفتگی 

و هر دم ....

اشک شوق میچکد از جسم ِ بیقرار ِ من 

 منتظر نشسته ام ...

 تا بدرقه کنم  خورشید را 

و راهی شویم سوی آرامشی دست نخورده ... 

مریمــــــــــ

 

milad_emamreza_nasr19.ir (11)

مــــ ن  نوشت  مـــــ ن 

بدی ،،،خوبی

دیدید دوستان حلال بفرمائید 

عصر مهمان ِ مشهد م 

این سفر سخت قسمتم شد ،،، اما آرامش حرمش 

ارزش ِ دنیا را دارد ...برچسب‌ها:
عکس مشهد - حرم - سفر - زیارت - امام رضا- عکس- دل نوشته
+ تاریخ یکشنبه 92/11/13ساعت 1:10 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر

عکس عاشقانه


قلمم در وهم ِ داشتن ها و نداشتن ها 

خشکش زده باز 

انحصارا غصه ها را این روزها ...

شب ها قبل ِ باز شدن چشم های خورشید ِ بی رمق 

دلم با جوهر ِ چشمم

بر گونه هایم هنرمندانه  

در حجم یک قطره اشکم

غصه ها را میرقصاند 

محجوب تر از قبل آبرو داری میکند 

بغض های خار دار روزنه ی گلویم 

اما هنوز هم  واژهای دهن کج و بی معنا 

سرشان ، بی حوصله و سرگردان کلاف شده در ذهنم 

از خیال ِ واژها که تهی کنم خود را 

به امروزم میرسم بی مدارا 

که برای ادامه لحظه ای باید طاس بریزیم 

منتظر شوم تا شش هایی در گوش ِ چشم هایم تکلیفان را بگویند 

و لحظه هایی که باید خوشی و غم را لنگه به لنگه 

به تن ژولیده و نا به سامان این احوالم کنم 

مریمــــــــ


مــــ ن  نوشت  مـــــ ن 

حرف تازه ای ندارم ...

من خسته ام باز هم ...

فقط همین ...

 برچسب‌ها:
عکس عاشقانه- شعر نو- دل نوشت- ادبی- عاشقانه- قلم-
+ تاریخ پنج شنبه 92/11/10ساعت 8:28 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر