سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نهانخانه جان

 

پا در میانی مادرم 

                                                                                                           جواب داد باز ...

...

حس آرامشی هست 

میان حفره ی سیاه ِ چشمش 

که سالهاست

 پی اش میگردم 

...

من چموش و لج باز 

بودم اما

 پا در میانی مادرم 

جواب داد باز 

...

میشود صدایش را

سالها شنید 

و در پیچ و خم شنیدارم  

هزار بار تکرار کرد 

و هرگز حسته نشد 

چه شیرین است 

طعم گواری شرعی بودن ِ بودنت 

...

تو از هزار قبلیه دور تر 

آمدی 

اما 

گویی 

هزار سال است که آشنای منی 

....

پا در میانی مادرم جواب داد باز !!!

بهترین 

هدیه  زندگی ام 

آمدنت 

به سرزمین ِ احساس ِ من 

خوش آمد 

 

 

 برچسب‌ها:
هدیه مادر ادبی هنری عاشقانه
+ تاریخ سه شنبه 94/1/25ساعت 1:17 صبح نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر


""و این شاید معجزه باشد شاید  ""

نفس کم می آورم

شبیه آدم هایی  که مبطلا شدند

به آسمی وخیم  

هوای شهرم تازه ی تازه است

حتی نم ِ باران هم دارد 

آری نم ِ باران هم دارد 

ریه هایم مشکلی ندارند

اما 

بغض مسدود کرده است 

راه ِ دم و باز دمم را 

خوب است خفه نمیشوم 

خوب است زنده ام 

کسی که نفس نمیکشد

گلویش پر است از بغض 

باز زنده است 

 

""و این شاید معجزه باشد شاید  ""

 

لحظه های من تشنه ی معجزه اند 

نه معجزه ای شبیه موسی و  عیسی و .. 

نه ...

حتی معجزه است 

برایم 

فقط لبخندی از تو 

ریسمان ِ دلم 

محکم نمیشود تا تو 

مگر به لبخندی از تو 

حواست هست 

حال من خوب نیست 

اما 

منتظرم 

محبوب ِ قلبم 

منتظر ِ فقط

لبخندی از تو ... 

 

 

 

****************

متن: مریم جاوید 

عکس : مریم جاوید 

 برچسب‌ها:
معجزه ادبی هنری شعر داستان کوتاه عاشقانه
+ تاریخ جمعه 94/1/21ساعت 8:34 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر

تو بی واژه هم شعری !!!

هیس ! 

سکوت مطلق 

آرام باشید لحظه های من 

دوباره باید شاعر بشوم

و این است 

برایم 

یک اجبار  ِ شیرین 

اما ..

بی واژه ، بی کلمه ، بی لغت

ردیف و قافیه اش  

هماهنگ باشد باید

با ..

سکوتی محض 

من  سوگند یاد میکنم 

که دستم 

آلوده   نشود 

دیگر به قلمی 

تا  به هوای نوشته های من 

عاشق نشود 

حتی جوهری 

باید در عمق درونم

اینبار 

حس کنم 

 تجلی یک شعر ناب را 

آنجایی که میشود 

پرواز کرد تا آسمان ها 


نگران نیستم 

تو تا بینهایت خوبی ها 

بی نهایت نزدیکی 

حتی 

میتوانی 

بی واژه هم شعر باشی ...

 

مریم جاویدبرچسب‌ها:
شعرنو واژه عاشقانه عکس هنری خاص شعر کلمات
+ تاریخ سه شنبه 94/1/18ساعت 11:45 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر

نور دیده ام تکرار ِ دیدنت است ...

روشنی ِ روزگارم 

از نگاهت 

اتفاق ِ ساده ای نیست 

من با چشم ِ جانم 

دیده ام 

جای خورشید و ماه

چشم هایت 

بینا میکند

تمام بیکران ِ من

در هر صبح

و 

هر شب 


مریم جاوید 

 برچسب‌ها:
خورشید ماه عاشقانه هنری شب صبح چشم
+ تاریخ شنبه 94/1/8ساعت 10:47 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر

مرا از سر سطر معنی کن 

ترجمه ی احساسم را 

خطا رفتی 

ساده 

سلیس 

روان 

بنویس 

یک دل سیر  اسیر است

جایی ... 

این روز ها بهار است 

اما 

بی تقصیر است  بهار 

فقط 

وخیم 

آلرژی میگیرد 

 

احساس ِمن 

به فکر ِ تو 

هـــ م یـــ ن

 

 

مریم جاوید 

 برچسب‌ها:
بهار آلرژی فصل احساس دل نوشته بهاری وخیم
+ تاریخ سه شنبه 94/1/4ساعت 12:49 صبح نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر