سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نهانخانه جان

طوفانی و مواج

شد ،  باز 

دریای بی انتهای یادت 

من کجا

و

تقدیر جدایی کجا !!!

دست ،،، به سر میشوم 

به هوای دست به سر کردن  ِ خاطرت 

میدانم 

بیهوده تلاش است 

در گستره ی خیالم

میدانم

 خودم میدانم 

آخر مرا میکشد این نداشتنت 

کویر ِ چشم هایم 

های های 

مینوازند سمفونی 

بی تویی را 

ای وای 

 سر بلند میکنم 

از چاه ِ افکارم

و باز

 آغاز میشود آسمان 


متن :مریم جاوید 

عکس: مریم جاوید 

 برچسب‌ها:
عشق عکس رمانتیک شعر شعرنو شاعر جوان
+ تاریخ چهارشنبه 95/1/11ساعت 9:6 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر