سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

نهانخانه جان

 

ساکت که می مانی


میگذارند به حساب جواب نداشتنت


عــــمرا بفهمند داری جان میکنی تا


حرمت ها را نـــگه داری . . . 

 

 

 


+ تاریخ دوشنبه 92/3/27ساعت 1:30 صبح نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر