سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

نهانخانه جان

اینقدر داغونم که حتی خدا هم نمیدونه...

                                                         آره نمیدونه خدا نمیدونه ...


شنیدم و حس کردم که خدای من تا این حد بی رحم نیست...


آره خدا نمیدونه که یکی این جا قد هزار سال گریه به دنیا بدهکار...


امروز بد جور پیله کرده اشکام به چشمام...


اما آبروی نداشتم و غرور تیکه پاره شدم اجازه سرازیری نمی ده ...


آره بذار فکر کنم خدا نمی دونه ...حقارت منو ... شکستن منو ... له شدن منو ...


 

 

 

 


+ تاریخ دوشنبه 92/3/27ساعت 7:55 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر