سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نهانخانه جان

 

 

 

بگذار زمانه از حسادت بترکد ...


                           انگشتان من به انگشتان تو می آید.


+ تاریخ سه شنبه 92/3/28ساعت 10:41 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر