سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

نهانخانه جان

 

 

 

 

 

خستــه ام …


از صبوری خستـــه ام…


از فریـــادهایی که در گلویـــم خفـه ماند…


از اشــک هایی که قـاه قـاه خنـــده شد…


و از حـــرف هایی که زنده به گـــور گشت در گــورستان دلم


آســان نیست در پس خـــنده های مصــنوعی گریــه های دلت را ،


در بی پنـــاهیت در پشت هـــزاران دروغ پنهـــان کنی…


این روزهــا معنی را از زندگـــی حذف کــرده ام…


برایــم فرق نمـــی کند روزهایـــم را چگونــه قربانـی کنم !
برچسب‌ها:
عاشقانه انتظار من داغونم
+ تاریخ پنج شنبه 92/4/13ساعت 1:41 صبح نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر