سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

نهانخانه جان

عروس طنز

زن من میشی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

+

نتیجه اخـــــــلاقی


پسر به دختر :
من پدرم پیره و 92 سالشه و به همین زودی ها میمیره و من پولدار میشم !
همسر من میشی ؟؟
دختر : نه !!!

دلم شکست
.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

چند روز بعد پسر فهمید اون دختره شده مادر جدیدش 

وااااای
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

نتیجه اخلاقی : هیچ وقت ایده هاتون رو به یک زن نگید.

چون زن ها از مرده خلاق ترند.

و هر ایده ای را به فرصت تبدیل میکنند.

پوزخندپوزخندپوزخند

 برچسب‌ها:
ازدواج - پول - پیر مرد - دختر - مادر- اخلاق - خلاق- فرصت - ایده
+ تاریخ یکشنبه 92/6/31ساعت 12:42 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر