سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

نهانخانه جان

عکس سجاده

یک سجاده خـــــاموش 

پهن به سوی مــــاه 

کنار شیشه ی ترک دار پنجـــره 

صدای کــــــودکی که هیچ وقت نبوده 

اما گریه میکند بلــند بلــند 

چــــادر گل دار .... مـــــــهر عطر دار 

روی یک سجاده خـــــاموش 

و باز صدای کودکــــــــــــ

وسوسه ی عجـــــیب عبادت 

با یک دل شـــکسته

حـــلقه نمناک ... دور سیاهی چـــشم 

باز صدا ی کودکـــــــ 

چه آشنا مـــیگرید 

او میگرید و عبادت من خــــیس میشود

او میگرید و سجاده خاموش من نم دار میشود

او میگرید قلب من آرام ... آرام ...

آرامـــــــــــــــ میشود 

قلـــ ب من آرام میشود و سجاده ام ... روشن 

مریمـــــــــــ 

 

 

مــــ ن  نوشت  مـــــ ن

پرسه های دل تنـــگ ، در حوالی تو ... همان تفسیر خوشبختیست برچسب‌ها:
عکس سجاده - متن ادبی - جملات ناب - عبادت - نماز - خدا
+ تاریخ دوشنبه 92/8/27ساعت 12:36 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر