سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نهانخانه جان

 

خـَـبـ ـ ـ ـ ر داری ؟؟؟!!!
.
.
.

یاس های کبود ِ  در تراس 

بی هوا گل داده اند 

زیر ِ خیسی باران ِ احساس های من

یک مرتبه تــــَــر شده اند 


خـَـبـ ـ ـ ـ ر داری ؟؟؟!!!

بهار در تن ِ خاک ِ امروز 

سبز شده 

هوا بی توقع ، بی وقفه

کمی گرم تر شده 


خـَـبـ ـ ـ ـ ر داری ؟؟؟!!!

سنگ ریزه ها ی کف ِ تـُــنگ ِ شیشه ای نازک ِ دل

عجیب هوای خشکی دارند


خـَـبـ ـ ـ ـ ر داری ؟؟؟!!!

ماه هرشب تنش را 

در حوض ِ آبی حیاط 

بی اجازه از مادر می شوید

و ماهی ها تا فردا شب

بیقرار می مانند


خـَـبـ ـ ـ ـ ر داری ؟؟؟!!!

دیشب باد ، سخت می وزید 

اندام پنجره هم می لرزید 

و ستاره ها از مخلمی سیاه ِ سقف آسمان 

دور خود پتو پیچید ند 


خـَـبـ ـ ـ ـ ر داری ؟؟؟!!!

از درز ِ پنجره

میعاد گاه سوزهای پاییز و بهار  

بادی بی اجاز ه بر نوشته هایم 

خزید  


نعه خـَـبـ ـ ـ ـ ر  نـَــ داری ....

آن شب دل ِ من به چه آشوبی 

نشست به پای عشق بازی 

آسمان و باران

و فقط تماشا چید 


مریمــــ جاوید 



برچسب‌ها:
یاس-عکس عاشقانه-باران-شعرنو-شعرسپید-دل نوشته-
+ تاریخ سه شنبه 93/1/26ساعت 12:28 صبح نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر