سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

نهانخانه جان

درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند


مردابــــــ ِ شبـــــ های اتاقم ...

 

اسطـــــــوره ی قصه های مـــ ن 

درخت ِ کُـــنج ِ حیاطـــ 

باز با شاخه و شاخسارش  را 

لمیده بر چارچوب پــَــنـــجــِره 

حس ِ  نوازش نیست 

برگهایش را 

اما ...

 او نمیفهمد 

کنار نمیکشد خود را 

انگار که نمیداند 

مردابــــــ ِ شبـــــ های اتاقم 

با جاری شدن مـــآه 

در اعماق ِ اتاقم 

دریا میشود 

مـــ.جآوید برچسب‌ها:
شب اتاق ماه عکس پنجره مرداب درخت دریا شعرسپید
+ تاریخ دوشنبه 93/4/16ساعت 7:4 صبح نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر