سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

نهانخانه جان

از مجرای قلمم 

سوز 

و از لای پنجره 

بوی ِ هوای ِ نم دار 

میرسد

بر صفحه ی امروز ِ من 

 

سر خط 

 

حرف تاز ه ای نیست 

برای هدر دادن یک سطر 

یک صفحه ی کامل 

تکرار  دلم تنگ است 

بس نبود 

حالا نوبت سطر تازه ایست 

.

.

.

دلم تنگ است 

.

.

.

وقت آن است 

که از گندوم زارهای زرد 

سیب های سرخ 

و زیتون های سبز بنویسم 

بنویسم 

که شاید 

از نقطه ی سرشتم 

تا به امروز

خاک تشنه یک دیدار است 

شاید هم

باید بنویسم 

که ما هستیم 

که بفهمیم 

خوبی تو !!!

مقیاس و ابعاد و واژه نمیسناسد 

خوبی تو  !!!!

مطلق ِ مطلق 

مختص 

قلب ِ من است 

...

حاشیه نمیرود 

قلمم 

ساده و سلیس 

مینویسد 

برایم 

که 

دلم تنگ است 

برایت ...

مریم جاوید 

 

تقدیم به امام ِ عصرم (عج)

به او که بینهایت دلها براش تنگ است 


+ تاریخ دوشنبه 93/9/10ساعت 4:50 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر