سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نهانخانه جان

پس یا پیشش را نمیداند دلم 

                                         فقط دل گیر است دل گیر

                                                                             هوای دلم !!!


یک نفس ِ عمیق 

پر از  هوای مسموم 

یک حال ِ بد 

نشسته در صورتی  مغموم 

این روزها ...

شبیه درختی کهن سال 

که گم کرده ریشه اش را 

یا ...

باغبان ِ بی دلی که 

سخت تیز کرده تیشه اش را 

گنگ و مبهمم 

نه راه ِ رفت دارد حالم 

نه سوی بازگشت 

اینجا 

سرد و تاریک 

نشسته  است 

دلم 

کسی نمیداند 

اینجا 

حال بد ِ من رام شده 

اما زیر ِ خاکستر ...

فقط

الا بذکر الله تطمئن قلوب 

تحمل میکند 

باز دلم 


مریم جاوید  


+ تاریخ یکشنبه 93/9/23ساعت 10:29 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر