سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نهانخانه جان

تو بی واژه هم شعری !!!

هیس ! 

سکوت مطلق 

آرام باشید لحظه های من 

دوباره باید شاعر بشوم

و این است 

برایم 

یک اجبار  ِ شیرین 

اما ..

بی واژه ، بی کلمه ، بی لغت

ردیف و قافیه اش  

هماهنگ باشد باید

با ..

سکوتی محض 

من  سوگند یاد میکنم 

که دستم 

آلوده   نشود 

دیگر به قلمی 

تا  به هوای نوشته های من 

عاشق نشود 

حتی جوهری 

باید در عمق درونم

اینبار 

حس کنم 

 تجلی یک شعر ناب را 

آنجایی که میشود 

پرواز کرد تا آسمان ها 


نگران نیستم 

تو تا بینهایت خوبی ها 

بی نهایت نزدیکی 

حتی 

میتوانی 

بی واژه هم شعر باشی ...

 

مریم جاویدبرچسب‌ها:
شعرنو واژه عاشقانه عکس هنری خاص شعر کلمات
+ تاریخ سه شنبه 94/1/18ساعت 11:45 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر