سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نهانخانه جان

پریشان است ،

                     دلی که در گیرتوست .

زیاد به چشمم می آید 

این روزها 

روزنه ی عمیق اندوهم !!!

تکرار کنان میپرسد 

حس قابل ِ لمس ِ درونم ...

مدام از من 

که چرا باید 

 فرو بچکم از نگاهت 

مثل شبنم ِ تشنه ای

از اندام نازک یک برگ 

و چرا باید 

من باشم 

فقط  نگران ِ شقایق ها 

تو باشی 

فقط در گیر ِ من 

؟؟؟؟

پرسه میزند آرام 

آسیب نمیزند

نه به  جان داری  و نه به بی جانی 

اما

افسار گریخته است 

این روزها

دلم ... 

 .

.

.

مریم جاوید 

 

 

 

 برچسب‌ها:
پریشانی شعر نو شاعر غم گین عشق
+ تاریخ چهارشنبه 94/2/23ساعت 1:55 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر