سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

نهانخانه جان

 

 

تیر و کمان چشم هایت 

.

.

.

کمان شد همان  ابروی ِ ماهت 

که هدف را بیچاره کرد تیر ِ نگاهت 

*** 

با تامل مژگانت  بر هم نشستن 

بی اختیار شد حال ِمن بر وزن رستن 

***

تا چشم هایت رسیدن از راه 

بهم ریخت قافیه و ردیفم را 

***

همین است علت شعر سپیدم 

وباز برای پاسخ من به "تو"رسیدم 

***

بایدم جمع کند کاسه و کوزه ام را 

چشم و ابرویت برده بر باد شاعری ام را 

 

مریم جاوید 

 

 

 برچسب‌ها:
عشق عکس رمانتیک شعر شعرنو شاعر جوان
+ تاریخ یکشنبه 94/3/31ساعت 2:26 صبح نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر