سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نهانخانه جان

واژه ها ، بی من

..

.

..

پر از تُنگ های  خالی از  غرور 

پر از مرده ماهی های بغض

کنج ِ  این دخمه ی خسته 

که نفس کشیدن هم 

بس سخت گشته 

در این یخبندان ِ تیر ماه سال 

منم این چنین 

حال ِ من 

فقط قدری مدارا کن 

 با احوال من 

بی دعوت 

و 

بی چای 

و

بی من !!!

با من مدارا کن 

ثوابش بسیار است 

نظر بر صغیران

 در این ماه 

بی من 

مرا مدارا کن 

در  این حال 

***

آخ ...

امان  دنیا ی من

که هیچ وقت 

نشد شبیه شعرهای من

///

مریم جاویدبرچسب‌ها:
عشق عکس رمانتیک شعر شعرنو شاعر جوان
+ تاریخ شنبه 94/4/13ساعت 8:22 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر