سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نهانخانه جان

 

و من در این لحظه 

تا مرز ِ ممکن ها 

عمیقا غمگینم !!!

کجا !

کی !

چه وقت ؟

شناسنامه ی بشری ام را

جا گذاشتم

که این چنین پیش ِ خدا

ناشناسم

آه

قلب ِ من

ای تجلی شکوه ِ تحمل ها

ای سرشار از باور ِ ممکن ها

بس است دیگر !

کم از تخیل

این پاد زهر حقیقت

تزریق کن !

من دیگر دانسته ام 

در این کره ی تو خالی و حجیم

حقیقت شبیه 

به تبسم شعری عبوس 

بر چهره ی خط خطی کاغذ هاست !!!

ای قلب ِ من 

کم از تخیل 

این پاد زهر حقیقت 

تزریق کن !!!

...

مریم جاوید 

 برچسب‌ها:
شعر ادبیات عشق عکس رمانتیک شعر شعرنو شاعر جوان
+ تاریخ پنج شنبه 94/4/25ساعت 6:50 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر