سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نهانخانه جانگرچه نا آرامم
اما گویی  تُ ...
آرام ترین اقیانوس  ِ خیال ِ منی
بی انتها و صبوری
 پر  از
اعماق ِ  صعب  العبوری
لبریز از
مگو ترین راز هایی
اما نه
شاید هم
 تُ اقیانوس ارامم نیستی 
همان معجزه ی دنیایی
که تجاوز نمیکند به هم  ات
شور و شیرین ِ وجودت
نمیدانم
شاید
و
شاید
و
شاید
تُ زلال ترین آبی
این قرن  و این دنیایی
.
.
.

مریم جاوید 


+ تاریخ جمعه 96/2/29ساعت 3:24 صبح نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر