سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نهانخانه جان

 

چیزی شبیه روح 

از درون تیره و گرفته ام 

سفر کرد 

و رفتنش را تماشاگرانه نگرستم 

دور شد 

و اما شاید ...

نزدیک به ابدیت 

همان جا سکنا گزید

این رفتن و ماندن من ِ توخالی 

یک واقعه است 

یک تشبیه بزرگ 

یک بلای فزون 

کسی نمیداند و نمیبیند 

که در من 

مرگی وارونه رخ داده است 

روحی نفس نمیکشد 

و جسمی پا برجا 

.

.

.

مریم جاوید 


+ تاریخ شنبه 97/2/8ساعت 1:11 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر