سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نهانخانه جان

برای زیستن دوقلب لازم است:

 - قلبی که دوست بدارد،قلبی که دوستش بدارند!

 - قلبی که هدیه کند،قلبی که بپذیرد! قلبی برای انسان!

  "احمدشاملو"


هیچ صیادی درجوی حقیری که به گودال می ریزد،مرواریدی صیدنخواهدکرد.

 "فروغ فرخزاد"


 اگه یه روزشادبودی،آروم بخندتاغم بیدارنشه واگه یه روزغمگین شدی،آروم گریه کن تاشادی ناامیدنشه.

 "چارلی چاپلین"


 

 برچسب‌ها:
جمله های زیبا - عکس رمانتیک - جمله های انرژی بخش -
+ تاریخ چهارشنبه 92/8/29ساعت 2:34 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر