سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

نهانخانه جان

صدایش را صاف میکند

جرعه ای جوهر مینوشد  

و باز می نویسد

قلمم ...

.

.

.

رد پای خیالت ستودنیست

سالهای سال است

 که نشسته بر  خاطرم 

رهگذر و رفتنی نیست

این ماندنی همیشه گی ام 

در گوش ِ قلب من  است

انعکاس ِ صدایی  مدام 

که می گوید  دائمیست 

رفت و آمدم 

 چه بی صدا نشسته است 

درون ذهن ِ خسته ام 

این آمدن ِ دوباره ات 

میان خیال و باورم 

من از صدای سکوتت

 شنیده ام 

که وقت  رسیدنت

دیگر رسیده بر باورم  

 

مریم جاوید 

 

 

 

 

 

 

 برچسب‌ها:
عاشقانه عکس دل نوشته خیال ادبی
+ تاریخ دوشنبه 93/8/26ساعت 9:16 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر