سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

نهانخانه جان


اپیزود اول:

روز های

.

*مـــــــــــــــــــــــ ن *

.

هر لحظه اش 

برای خود 

فصلی است 

............................................................

اپیزود دوم:

گاه بهاری ام 

و گاه پاییزی 

گاهی سرد و زمستانی 

گاهی هم گرم و تابستانی 

بدون پیش بینی 

زندگی میکنم 

من ِ احساساتی 

............................................................

اپیزود اول:

چهار فصل ِ من 

خلاصه میشود 

در طول یک روزم 

شادی هایم 

تابستان ِ گرم 

دل گرفته گی هایم 

پاییز  ِ غمگین 

چشمان ِ اشکبارم 

آسمان ِ بهار 

حوصله ی یخ بسته ام 

زمستان ِ سرد 


مریم.جاوید

 برچسب‌ها:
چهارفصل- شعر نو-ع اشقانه-عکس- پاییز-بهار- زمستان- تابستان
+ تاریخ چهارشنبه 93/2/24ساعت 1:54 صبح نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر