سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

نهانخانه جان


انتهای شهر 

 جایی هست 

که مردمانش بدرقه میکنند 

با عشق ، آفتاب را 

آنجا ...

میان ِ  دیوار های کاهگل در کاهگل 

در کوچه های پر پیچ و خم 

زیاد هست بوته ی یاس 

***

شاید ..

لای خاک ِ پُر مهر ِ سُفره هایشان 

  نا چیز جوانه بزند 

بذر گندم 

اما ..

زیاد هست بوته ی یاس 

***

بی درس و بی تحصیل 

اما ..

آنها  .. 

ساده تر فهمیدند 

که باید جا بماند 


کف ِ هر سفره ای 

.

ته ِ هر کاسه ای 

.

لای انگشتان ِ هر بنده ای 

.

رنگ ِ لایق ِ مهربانی 

..

برای همین  است

که  ته ِ شهر 

مامن ِ دل نشین  ِ یاس است !!! 

آری ..

انتهای شهر 

زیاد هست بوته ی یاس ... 

مریم .جاوید


 برچسب‌ها:
شهر عکس اجتماعی شعر نو شعر سپید شعر اجتماعی
+ تاریخ جمعه 93/4/27ساعت 6:52 صبح نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر