سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

نهانخانه جان

moet01051543.jpg


وقتی

هستــــــــــــ ی

انگار ...

هیچ کسی نیست 

و یا شاید 

کسی دیده نمیشود 

وقتی 

نیستــــــــــ ی 

انگار ...

رفته ای 

پشت ِ صحنه ی چشم های  ِ من 

خسته گی  دَر کنی 

 تمام روزنه ی 

چشم های من 

میشود کلبه ی حقیرانه ی حضورت 

و ... 

خسته گی هزار ساله ی تو 

مرا پیش ِ همه 

دختر ِ  بی چشم 

تلقی میکند

و 

کسی نمیداند 

که 

 تمام ِ مویرگ های چشم های  ِ من 

انعکاس ِ  تصویر تو ست

... 

بر نمیگردی 

و این 

درد آور است 

حداقل

چشمانم را پس بده !!!

مریمـــ.جاوید برچسب‌ها:
شعر نو شعر سپید عکس عاشقانه متن ادبی زیبا چشم ها
+ تاریخ یکشنبه 93/3/11ساعت 7:10 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر