سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نهانخانه جان


""و این شاید معجزه باشد شاید  ""

نفس کم می آورم

شبیه آدم هایی  که مبطلا شدند

به آسمی وخیم  

هوای شهرم تازه ی تازه است

حتی نم ِ باران هم دارد 

آری نم ِ باران هم دارد 

ریه هایم مشکلی ندارند

اما 

بغض مسدود کرده است 

راه ِ دم و باز دمم را 

خوب است خفه نمیشوم 

خوب است زنده ام 

کسی که نفس نمیکشد

گلویش پر است از بغض 

باز زنده است 

 

""و این شاید معجزه باشد شاید  ""

 

لحظه های من تشنه ی معجزه اند 

نه معجزه ای شبیه موسی و  عیسی و .. 

نه ...

حتی معجزه است 

برایم 

فقط لبخندی از تو 

ریسمان ِ دلم 

محکم نمیشود تا تو 

مگر به لبخندی از تو 

حواست هست 

حال من خوب نیست 

اما 

منتظرم 

محبوب ِ قلبم 

منتظر ِ فقط

لبخندی از تو ... 

 

 

 

****************

متن: مریم جاوید 

عکس : مریم جاوید 

 برچسب‌ها:
معجزه ادبی هنری شعر داستان کوتاه عاشقانه
+ تاریخ جمعه 94/1/21ساعت 8:34 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر