سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

نهانخانه جان

عکس نقاشی قفس

 

درگیــــــر ِ لحظـ ـ ـه های واپسینمـــ

با قَفـ ـ ـ ـَ ـ ـ س تهدیدم نکن !!!

این آزادگـــی ... 

ترجـیح ِ مــَـــــ ن به اسارت نیستـــــــــ


مریم جاویدبرچسب‌ها:
آزادگی اجباری قفس پرنده نقاشی تهدید مرگ اسارت
+ تاریخ شنبه 93/2/13ساعت 1:5 صبح نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر