سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نهانخانه جانشکل معجزه میگیرد به خود

زندگی من

باتو

   .

.

.

 فریاد بزن

سکوت ِ سِحروآرت را 

همان سکوت ِ مرداب ِ مردادی  ِچشمت را


به بهای جانم

 بی بهانه میخرم

برگ ریزان ِ  پاییزِ آغوشت را


گرچه

زمستانی ترین زن دنیاام

من

اما تو

  اردی بهشتم باش

تا سپید و سیاه این روز ها

رنگ ببازند

به تماشای بیکران اعجاز یک بهار


فصل فصل هستی من

یک جهان تعبیر است با تو

.

.

.

#تولدت_مبارک

#خودم_جان

70.10.26


+ تاریخ دوشنبه 95/10/27ساعت 5:55 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر

 

زیر پوست اختاپوسی این شهر 


من رسم پروانه شدن 


آموختم ...


از نیک و بد این دوران 


من باران شدن و باریدن 


آموختم ...


گرچه سخت است 


نوشیدن نوش داروی پس از مرگ


اما ...


من جان ِ هفتم دارم 


این زنده بودن و زنده ماندن را هم 


از زن بودن و زن ماندنم 


آموختم 

.

.

.

مریم جاوید 


+ تاریخ سه شنبه 95/10/7ساعت 10:30 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر