نهانخانه جان

 

زیر پوست اختاپوسی این شهر 


من رسم پروانه شدن 


آموختم ...


از نیک و بد این دوران 


من باران شدن و باریدن 


آموختم ...


گرچه سخت است 


نوشیدن نوش داروی پس از مرگ


اما ...


من جان ِ هفتم دارم 


این زنده بودن و زنده ماندن را هم 


از زن بودن و زن ماندنم 


آموختم 

.

.

.

مریم جاوید 


+ تاریخ سه شنبه 95/10/7ساعت 10:30 عصر نویسنده مریمــــ . جاوید | نظر